Koninklijk Verbond Golfbiljart Leuven

K.V.G.L.

Al het belangrijke voor het nieuwe seizoen staat op de site.

De speelkalenders zullen eerstdaags gepubliceerd worden.


0